Doelstelling

De laatste decennia groeit in rap tempo het besef van de kwetsbaarheid en het cultuurhistorisch belang van het historische interieur. Het private karakter, de grote diversiteit, de interdisciplinaire aspecten, en last but not least het feit dat het interieur is bedoeld om in te wonen en te werken, maken het interieur tot een lastig toegankelijk onderwerp. Desalniettemin wordt in toenemende mate, door een steeds grotere groep, beseft dat het interieur een zeer belangrijk element is van ons culturele erfgoed. Stichting Interieurfonds beoogt door middel van het verstrekken van kleinschalige studiebeurzen aan jonge studenten jaarlijks een positieve impuls te leveren aan de aandacht voor en omgang met Nederlandse historische interieurs. Hiermee beoogt dit in 2008 opgerichte steunfonds een positieve kentering in de professionele aandacht voor het interieur in de Nederlandse erfgoedsector te bewerkstelligen.

Stichting Interieurfonds

Bestuur

Steven A. Coene MA, voorzitter
Ing. Willem van Vliet, penningmeester
Drs. Anne Marie ten Cate, secretaris

info@interieurfonds.nl

KVK 09181386
RSIN nummer 8192.41.465