Gehonoreerde verzoeken

Studenten en/of professionals, die van het Interieurfonds een bijdrage hebben ontvangen, hebben zich verplicht tot het schrijven van een kort verslag van hun ervaringen. Hieronder bevindt zich een overzicht van de tot op heden ontvangen verslagen.

2022

Eva Hage

Eva Hage nam in de zomer van 2022 deel aan de 18-daagse gerenommeerde Summerschool van de Attingham Trust in Engeland. De cursus bracht haar, behalve veel kennis en uitwisseling daarvan, een groot actief netwerk. Het verslag van Eva is hier te lezen.

2019

Megan Kisters en Antje Verstraten

In augustus 2019 is er door Megan en Antje in opdracht van Stichting Kasteel Borgharen kleurhistorisch onderzoek verricht in de ronde, blauwe kamer van het kasteel. Het uitgebreide verslag van het onderzoek is hier te vinden.

2017

Hendrik van der Poel

In 2016 behaalde Hendrik van der Poel zijn diploma Meubelmaker/(Scheeps-) interieurbouwer, niveau 4 aan het MHC te Amsterdam. In 2017 vertrok hij met steun van het Interieurfonds naar Engeland. Het verslag van de studie Graduate Diploma Conservation of Furniture and Related Objects aan West Dean.

2016

Leanne van den Berg

Na het behalen van het meubelmakers diploma niveau 4 op het HMC in Amsterdam, ging Leanne naar West Dean College voor de FDA studie, Foundation Degree in historic craft practices. Het jaar van Leanne van den Berg op West Dean College, 2016-2017

2015

Thomas van Kampen

Voor de verdere ontwikkeling van zijn vaardigheden in de restauratie en conservatie van meubelen en objecten ging Thomas van Kampen een jaar naar West Dean College voor de studie Conseration of furniture and Related Objects. Studie aan het West Dean College.

2014

Michiel Overhoff

Na zijn master in Design for Interaction aan de TU Delft volgde Michiel een tweede master conservering en restauratie van Cultureel Erfgoed aan de UvA. Het Interieurfonds ondersteunde hem financieel een jaar tijdens deze master waarin hij zich specialiseerde in de reparatie van tegels. Het gebruik van zink cementpasta als aanvulmateriaal voor de restauratie van tin-glazuur tegels

2014

Heleen Kooijman

Tijdens haar masteropleiding kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht volgde Heleen in 2014 een werkcollege bij prof. dr. Johan de Haan aan de Radboud Universiteit Nijmegen over de interactie tussen interieurs van woonhuizen en openbare gebouwen. Het Interieurfonds ondersteunde haar in de reiskosten. Verslag van het werkcollege Historische Interieurs in Nijmegen.

2012

Merel Lantman

Merel Lantman nam in Los Angeles deel aan het congres Multidisciplinairy Conservation in Historic House Museum, the context and their narratives’. Een belangrijke vraag die werd behandeld was: waarom moeten we historische huizen musealiseren? Multidisciplinairy Conservation in Historic House Museums

2012

Alwin van Hees

Alwin van Hees volgde op West Dean College Chichester (UK) een cursus over conservering van historische vloeren. Conservering van historische vloeren aan West Dean College.

2010

Margriet Hage

Margriet Hage liep stage op het landhuis Cotehele (Cornwall), een van de top monumenten van de Engelse National Trust. Het was een vervolg op haar voltooide opleiding tot meubelrestaurator en master kunstgeschiedenis. Haar verslag zal voor menigeen de ogen openen: zorgvuldige omgang met historische interieurs is verre van eenvoudig! Cotehele. Verslag van een stage in een historisch interieur.

2010

Prosper de Jong

Prosper de Jong, kunsthistoricus en meubelrestaurator, volgde een vierdaagse cursus in West Dean college over analyse, conservering en behoud van historische vloeren. Als enige Nederlander volgde hij deze unieke cursus met lezingen van verschillende vooraanstaande restauratoren, restauratiearchitecten, kunsthistorici en archeologen. Care and Conservation of Historic Floors, West Dean College, Engeland.

Stichting Interieurfonds

Bestuur

Steven A. Coene MA, voorzitter
Ing. Willem van Vliet, penningmeester
Drs. Anne Marie ten Cate, secretaris

info@interieurfonds.nl

KVK 09181386
RSIN nummer 8192.41.465